Stress

Symptomer på stress

Er din hverdag præget af hjertebanken og anspændthed? Føler du, at det er svært at finde ro og koble fra? Har du svært ved at huske og koncentrere dig?  Har du problemer med at sove? Skal du løbe stærkere og stærkere for at leve op til kravene på dit arbejde, studie eller i dit privatliv, eller føler du, at du aldrig gør tingene godt nok?

Hvad er stress?

Stress opleves både fysisk og psykisk. Det opstår, når de ydre og indre krav overstiger vores ressourcer. Det kan både være krav på arbejdet, studiet eller i vores privatliv. Kortvarig stress op til en vigtig deadline er ikke farligt, og den øgede adrenalin kan være positiv og hjælpe os med at præstere. Langvarig stress kan være skadeligt for både vores fysiske og psykiske helbred. Det er derfor vigtigt at lytte til kroppens og psykens signaler og at opsøge behandling mod længerevarende stress. 

Behandling af stress

I terapien undersøger vi, hvad det er for krav og ubalancer, der stresser dig, og sammen finder vi metoder, der ruster dig til at blive bedre til at klare udfordringerne, f.eks. kan vi lave en plan for din hverdag med prioriterede opgaver og egenomsorg.

Natur billede, stress