Terapi og coaching

Det kan kræve mod at opsøge hjælp, det kan være forbundet med modstridende følelser. Man har et behov for at få det bedre og samtidig frygter man for at bevæge sig ind i noget, man ikke rigtig ved, hvor ender.  Vi er alle i besiddelse af kræfter, som kan hjælpe os til lindring og heling, når vi har det svært.  Nogle gange kan vi dog helt blive i tvivl om de mest basale overvejelser, og det eneste vi mærker er måske blot intethed, manglende lyst, ubehag og ”lad mig være mig selv”. Her kan det være første skridt på vejen at søge professionel hjælp. 

Hvad jeg kan hjælpe med

Jeg tilbyder hjælp til en række problemstillinger, bl.a. angst, depression, stress, lavt selvværd, sorg samt arbejdsrelaterede problematikker.

Om at starte terapi

Jeg bestræber mig på at tage imod dig i en venlig og imødekommende atmosfære. Jeg ved, det ofte har krævet tilløb og måske støtte fra dine nærmeste at kontakte professionel hjælp. Har man taget valget om at opsøge hjælp, har man taget første skridt til at få det bedre. 

Støtte og udfordring

Jeg møder dig på en både støttende og udfordrende måde. Samtalen foregår i en venlig og imødekommende atmosfære. I samtalerne er det vigtigt, at vi får et godt samarbejde mellem dig og mig, og ved første samtale finder vi ud af, om vi sammen udgør en god enhed, der kan hjælpe dig. For at det kan lykkes, kræver det et klart fokus fra os begge.
Mod og frygt
At opsøge hjælp kan kræve mod, for samtidig med at vi har behov for at få det bedre, kan vi også være bange for at bevæge os ind i noget ukendt. Ved at opsøge psykoterapi har du taget første skridt mod en frugtbar ændring.

Det terapeutiske arbejde

I min praksis tager jeg udgangspunkt i den konkrete problemstilling, du kommer med, og ud fra det vælger jeg metode og måde at arbejde på. Jeg anvender primært en terapeutisk metode kaldet ISTDP eller Intensive Short Term Dynamic Therapy, og den vil jeg skrive lidt om i det følgende.

Om ISTDP

ISTDP tager udgangspunkt i, at psykiske problemer udvikles, når mennesket ubevidst undgår følelser, som er knyttet til svære og smertefulde oplevelser. Igennem vores opvækst lærer vi, at nogle følelser er forkerte, og de bliver forbundet med stor smerte. De kan ovenikøbet opleves som farlige eller forbudte, og de er ofte forbundet med oplevelser af svigt fra vores nærmeste. Når vi senere i livet kommer i kontakt med disse følelser, holder vi dem helt automatisk på afstand via forsvarsmekanismer og i stedet for følelser oplever vi angst. Jo mere følelserne holdes på afstand desto større angst.

Forsvarsmekanismer

De måder, vi beskytter os mod smerte og ubehag på, er meningsfulde og kan antage mange former. De kaldes forsvarsmekanismer, fordi de beskytter os mod smertefulde oplevelser og følelser. I princippet kan alt, hvad vi gør, fungere som forsvar, der har det formål, at det forhindrer, at vi mærker vores smertefulde følelser.
Over tid kan forsvaret imidlertid være ødelæggende, fordi det bliver svært at mærke os selv, og det præger vores sociale relationer.
I terapien har jeg en særlig opmærksomhed på de små tegn på forsvar, som vi alle benytter. Gennem samtalerne hjælper jeg dig til selv at opdage forsvarsmekanismerne og omdanne dem til mere kærlige og omsorgsfulde måder at se dig selv.

Følelser

Det er vigtigt, at vi kan mærke vores følelser, fordi de fungerer som en slags kompas i vores tilværelse. Vrede er eksempelvis vigtig for at vi kan mærke vores grænser og markere dem overfor andre. Tristhed eller sorg hjælper os til at mærke, hvem der er betydningsfuld eller hvad der er vigtigt for os. Når vi ikke mærker vores følelser, mister vi retningen i livet og kan derfor opleve magtesløshed, tvivl eller distance i relation til andre.

Terapien

Langt de fleste tænker ikke over, hvilke forsvarsmekanismer de benytter sig af, og hvilke følelser de forsøger at beskytte sig imod. I terapien opnår du gradvist en dybere forståelse af dine indre mønstre. Vi arbejder med at hjælpe dig til at regulere reaktioner, så at du kan få adgang til svære følelser, som du hidtil har undgået. En fri adgang til følelserne skaber glæde, lethed og retning til det liv, du ønsker at leve.
I terapien tager vi udgangspunkt i en problemstilling, som du ønsker at arbejde med. Du udvikler nye måder at forholde dig til dig selv og dine omgivelser. At lære nyt og bryde mønstre, som du måske har brugt i årevis, kan virke skræmmende. Derfor bestræber jeg mig på at møde dig anerkendende, så at vi kan skabe positive forandringer, med øget adgang til dine ressourcer og fornyet livsenergi.